Tradycje

Lotnictwa

Wojskowego

Wielkopolski

305 Dywizjon Bombowy “Ziemi Wielkopolskiej”

Model 3D
Wellington II

Animacja oznaki rozpoznawczej MJDOP

Animacja oznaki rozpoznawczej MJDOP

Model 3D - Wellington II

Portal opracowany przez ICHB PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) oraz Mobilną Jednastkę Dowodzenia Operacjami Powietrznymi na podstawie Porozumienia o współpracy z dnia 9 kwietnia 2018r.